silpnybė

silpnybė
silpnýbė sf. (1) Š, , silpnỹbė (2) K, Rtr, NdŽ; SD164,78,168, H, L 1. Q465, R, Sut, I, N fizinių galių sumenkimas, silpnumas: Kosti kosti, net pargriuvę – vaikui silpnýbė Ad. Matas primerkė akis ir vėl atgulė; galva svaigo, jį apėmė silpnybė LzP. O labiausiai moteriškės ir vaikai tur silpnybes ar apalpimus Rp. Jos (bitės) iš didžios silpnybės ar ant dugno aulio, ar ant žemės nupuolusios miršta ir prapuola S.Dauk. Štai šis gyrpelnys, tokią silpnỹbę matydams, tikt juokias, tikt juokias K.Donel. Žmogišku būdu turiu kalbėti dėl silpnybės kūno jūsų VlnE94. Idant visokią silpnybę moteres tavo ant savęs priimtumbei PK234. Per silpnybę kūno apisakiau jumus evangeliją pirmąkart Ch1PvG4,13. 2. galios, valdžios sumenkėjimas: Tu … karaliauji be silpnybės 216. Paskiaus, matydamys dievaičius tylant, patys pažino jų silpnybę M.Valanč. 3. trūkumas, yda: Kad teip rėka, gal su silpnýbe yr Slnt. 4. SD113 nepajėgimas išlikti tvirtam, neatsparumas blogiui: Negalima painioti žmogaus silpnybių ir blogio sp. Būdo silpnỹbė 23. Silpnybes mūsų … mumus susimildams atleisk 577. Perregėjo visokias žmonių silpnybes KN39. Jisai ant savęs ėmė silpnybes mūsų BtMt8,17. Ant galo Viešpatis Jėzus tas silpnýbes ir negalias mūsų todrin priėmė DP151. 5. palinkimas, pomėgis: Kiekvienas meškerioto[ja]s tura savo silpnýbę Štk. Sodas buvo sena Martyno silpnybė sp. Jo silpnýbė – kortos . Vainauskas turi vieną silpnybę: jis labai mėgsta būti vaišinamas K.Saj. [Lipkų] erzina Tumėno silpnybė girtis aukštomis pažintimis J.Avyž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • silpnybė — silpnýbė dkt. Kiekvienas tùrim savų̃ silpnýbių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • silpnybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dvasinės ištvermės, valios stoka; lengvas pasidavimas potraukiams, jausmams. Ši asmenybės savybė – rimta kliūtis ugdant tvirtą charakterį, gali būti dorovinio nuosmukio priežastis. atitikmenys: angl.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Schwäche — silpnybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dvasinės ištvermės, valios stoka; lengvas pasidavimas potraukiams, jausmams. Ši asmenybės savybė – rimta kliūtis ugdant tvirtą charakterį, gali būti dorovinio nuosmukio priežastis. atitikmenys: angl …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • weakness — silpnybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dvasinės ištvermės, valios stoka; lengvas pasidavimas potraukiams, jausmams. Ši asmenybės savybė – rimta kliūtis ugdant tvirtą charakterį, gali būti dorovinio nuosmukio priežastis. atitikmenys: angl …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • слабость — silpnybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dvasinės ištvermės, valios stoka; lengvas pasidavimas potraukiams, jausmams. Ši asmenybės savybė – rimta kliūtis ugdant tvirtą charakterį, gali būti dorovinio nuosmukio priežastis. atitikmenys: angl …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • silpnystė — silpnỹstė sf. (2) 1. žr. silpnybė 1: Iš to, jei laike negydose, įgauna vaikai silpnystę, po kurios neužilgo ir smertį Rp. 2. žr. silpnybė 3: Žydai tarp pačių krikščionių gyvena, kurie jų silpnystes ir kliaudas ganoliai pažįsta Kel1881,239 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvilkti — 1 apvil̃kti, àpvelka (apvel̃ka), o K, Rtr, NdŽ, KŽ; Q29, SD1101,110,137, SD305, S.Dauk, Sut, M, LL196 1. intr. velkant paviršiumi aptempti aplink ką: Tuo šniūreliu apvilkti apie trobas ar kitą kokį daiktą ir patį šniūrelį įkasti ten pat į žemę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • betaig — betaĩg conj. [K]; SD1, B, MT86, SE185 psn. bet, tačiau: Pagal didžiosios teisybės nekaltink mus iš piktybės, betaig tėviška malone užmiršk jau mūsų silpnybę Mž52. Betaig tave baisiai pažeidė, ir negali keršto nuleist DP37. Betaig ne mano valia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • giminė — giminė̃ sf. (3b) 1. scom. kas giminystėj su kuo yra, gentis: Jis man arti giminė̃ Sml. Anas man artima giminė̃ Plš. Paskui karstą ėjo velionio giminės, draugai, bičiuliai A.Vien. Visą savaitę Bruzdulis baladojosi po gimines V.Mont. Gal kokį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ingi — iñgi praep. K žr. ing: 1. Pakvietė ingi namus savo M.Valanč. Reikia iñgi vaiką eit Dv. Varyk keltuvas ingi šič Asv. Kalbu iñgi moterį savo Dv. Dvasę savo davė ingi jus BPII51. Įėjo ingi laivą Vln63. 2. Ganysim iñgi dvyliktą, kap arkliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”